Ti Konservative Principper af Russell Kirk, 1993

Ten Conservative Principles By Russell Kirk Fra “The Politics of Prudence” 1993 Originaltekst: http://www.kirkcenter.org/detail/ten-conservative-principles/ (Oversat og kommenteret i fodnoter af Kåre Grønbæk Maj 2018) Da konservatismen hverken er en religion eller en ideologi, har den position, som betegnes konservatisme, ingen hellige skrifter og ingen Das Kapital til at levere dogmer[1]. For så vidt som det […]

Konservative 2.0, en ikke-ideologi.

Efter udgivelsen af ”Konservative 2.0” rejste der sig en debat om, hvorvidt bogens påstand om, at Konservatisme 2.0 er ikke-ideologisk holder vand. Nedenstående skal ses i forlængelse af blog-indlægget ”Ideologi, en forståelse af begrebet”. 1      Konservative 2.0 vs ideologi. Nedenfor skal de konstituerende elementer i Konservative 2.0 gennemgås ét for ét[1] med henblik på at […]

Ideologi, en forståelse af begrebet.

1      Er konservatismen en ideologi? Efter udgivelsen af ”Konservative 2.0” rejste der sig en debat om, hvorvidt bogens påstand om, at Konservatisme 2.0 er ikke-ideologisk holder vand. De fremførte argumenter for at konservative 2.0 skulle være en ideologi deler sig i to grupper: 1) som vedrører forståelsen af begrebet ideologi og 2) som vedrører begrebet […]

Vor tidsalder er formørket af tolerancens intolerance.

Den 30. september 2017 bragte The Daily Mail en artikel af A.N. Wilson. Jeg kender ikke denne Wilson, men artiklen var på en gang bemærkelsesværdig og ubehagelig sand. Den er kontroversiel, men netop det, at den er kontroversiel, gør at dens sandhedsværdi er uomtvistelig. Vi er i virkelig kommet langt væk fra rimeligheden, respekten for […]

Da Adam Smith mødte Mao.

I 1970 skrev Per Stig Møller en lille artikel i forbindelse med, at partiet var ved at formulere et revideret partiprogram. Til trods for at det var en meget ung mand (28 år) som skrev, så vidner artiklen om en betydelig forståelse for konservatismen og dens dilemmaer – dengang som nu. Og den vidnede om […]

Konservative 2.0, Forfatterens forord

Bogen “Konservative 2.0 – en nation, som fungerer for alle” er udgivet på Saxo Publish og kan købes på Saxo. Forfatterens forord. Denne bog er delvis blevet til i frustration. Frustration over de mange uforståelige politiske beslutninger, de åbenlyst manipulerende ”debatter”, de mange indlysende problemer, som ”ingen” synes at interessere sig for og – ikke […]

Frihandel, Globalisering eller regulering?

Tilhængerne af frihandel hævder, at netop frihandel er vejen til øget økonomisk velstand og at protektionisme under enhver form er at ligne med den sikre vej til et fattigt helvede. Helt overvejende henvises til “at økonomerne siger …osv” – – og økonomerne henviser til David Ricardo’s overvejelser om Komparative Fordele, som anses for bevis for holdningens […]