Konservative 2.0, en ikke-ideologi.

Efter udgivelsen af ”Konservative 2.0” rejste der sig en debat om, hvorvidt bogens påstand om, at Konservatisme 2.0 er ikke-ideologisk holder vand. Nedenstående skal ses i forlængelse af blog-indlægget ”Ideologi, en forståelse af begrebet”. 1      Konservative 2.0 vs ideologi. Nedenfor skal de konstituerende elementer i Konservative 2.0 gennemgås ét for ét[1] med henblik på at […]

Ideologi, en forståelse af begrebet.

1      Er konservatismen en ideologi? Efter udgivelsen af ”Konservative 2.0” rejste der sig en debat om, hvorvidt bogens påstand om, at Konservatisme 2.0 er ikke-ideologisk holder vand. De fremførte argumenter for at konservative 2.0 skulle være en ideologi deler sig i to grupper: 1) som vedrører forståelsen af begrebet ideologi og 2) som vedrører begrebet […]