Frihandel, Globalisering eller regulering?

Tilhængerne af frihandel hævder, at netop frihandel er vejen til øget økonomisk velstand og at protektionisme under enhver form er at ligne med den sikre vej til et fattigt helvede. Helt overvejende henvises til “at økonomerne siger …osv” – – og økonomerne henviser til David Ricardo’s overvejelser om Komparative Fordele, som anses for bevis for holdningens […]